گروه پژوسیتروین از افزایش فروش خودرو در سال 2016 به مدد بازگشت  به بازار ایران  پس از لغو تحریم‌ها خبر داد.
اقای " ش- ط"که سال 1392به اتهام حیف ومیل ؛خیانت درامانت ؛تصرف غیرمجاز،تبانی باشرکت های خارجی و......دراموال ومنابع مالی شرکت الومینیم اراک ازکار برکنارشده بود؛ اینک مجددا به عنو...
از نظر حقوقی برجام یک سند حقوقی چند جانبه است که با تصویب شورای امنیت سازمان ملل متحد به یک سند بین المللی تبدیل شده است. علاوه بر ایران  و امریکا، اتحادیه اروپا، چین و روسی...
در حالی که این روزها بحث گرانی قیمت خودرو در داخل ایران، صدای ملت و دولت و مجلس را دراورده است، مدیرعامل یکی از دو خودروساز بزرگ کشور، و ژان کریستف کمارد، قایم مقام ارشد شرکت پژ...
معاون سازمان توسعه تجارت ا یران از با زگشت مشتریان سنتی ا یران در اروپا برای مراوده تجاری و سرمایه گذاری به ا یران خبرداد و گفت: رقابت کشورهای اروپایی برای ورود ...
مدیرعامل شرکت ملی نفتکش ا یران با اشاره به خروج مشروط نام این شرکت نفتی از لیست تحریم اتحادیه اروپا با تاکید بر اینکه اگر اتحادیه اروپا تا 12 ماه اینده به نظر دادگاه عمومی ا...
شبکه خبری فرانس 24 در گزارشی به رقابت شدید شرکت‌های فرانسوی و امریکایی برای با زگشت به بازار خودروی ا یران پرداخته است.
مدافع تیم ملی فوتبال ا یران گفت: «تعصب کارلوس کی‌روش از خیلی‌ها بیشتر است.»
معاون وزیر نفت با اشاره به مسایل گازی بین روسیه و اوکراین و احتمال توافق ا یران و 5+1 به عنوان 2 عامل علاقه‌مندی شرکت‌های اروپایی برای همکاری نفتی و گازی با ا یران خبر د...
معاون وزیر نفت با اشاره به مسایل گازی بین روسیه و اوکراین و احتمال توافق ا یران و 5+1 به عنوان 2 عامل علاقه‌مندی شرکت‌های اروپایی برای همکاری نفتی و گازی با ا یران خبر د...