امیرحسین مرادی پس از مدت ها حضور در بیمارستان امروز دار فانی را وداع گفت.
قاهره امید  دارد تا از طریق بالا بردن سطح روابط دیپلماتیک یا از راه همکاری‌های اقتصادی (مخصوصا نفت  و گردشگری) روابط متمایزی را با تهران  داشته باشد.
پایان نتایج