بازیکن امید  نفت  تهران  به دلیل گاز گرفتگی جان باخت.
پرداخت 50 هزارمیلیارد تومان توسط تامین اجتماعی رویا ایلکا roya.ilka@jahaneghtesad.com مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از کلنگ‌زنی و افتتاح 18 مرکز درمانی در هفته تامین اجتماعی خبر...
پایان نتایج