کرمان - مدیرکل بهزیستی استان کرمان از ریشه یابی و مطالعه بر روی اسیب  های اجتماعی  در استان کرمان خبر داد.
سرویس سیاسی – اجتماعی : معاون رییس جمهوری ایران و رییس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: ایران باید همگام با جامعه جهانی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای تلاش کند و در این مسیر ه...
معاون اجتماعی  وزارت بهداشت با بیان اینکه یکی از مسایلی که در ستاد پیشگیری و کنترل اسیب ‌های اجتماعی  مطرح شده، بحث اعتیاد بوده است، گفت: در زمینه مادران معتاد و نوز...
مدیر عامل سازمان بیمه تامین اجتماعی  از اغاز به کار کمیته ای برای پرداخت مستمری و بیمه بیکاری کارگران تحت پوشش این سازمان که در حادثه پلاسکو اسیب  دیدند خبر داد.
ایسنا نوشت: مدیر عامل سازمان بیمه تامین اجتماعی  از اغاز به کار کمیته ای برای پرداخت مستمری و بیمه بیکاری کارگران تحت پوشش این سازمان که در حادثه پلاسکو اسیب  دیدند خبر ...
مدیر عامل سازمان بیمه تامین اجتماعی  از اغاز به کار کمیته ای برای پرداخت مستمری و بیمه بیکاری کارگران تحت پوشش این سازمان که در حادثه پلاسکو اسیب  دیدند خبر داد.
مدیر عامل سازمان بیمه تامین اجتماعی  از اغاز به کار کمیته ای برای پرداخت مستمری و بیمه بیکاری کارگران تحت پوشش این سازمان که در حادثه پلاسکو اسیب  دیدند خبر داد.
مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی  شهرداری تهران از برگزاری جلسات رسیدگی به وضعیت خسارت دیدگان ساختمان پلاسکو از فردا صبح در اتاق اصناف کشور خبرداد.
رییس تیاتر ملی افغانستان گفت: اجرای مستمر تیاتر می‌تواند از اسیب ‌های اجتماعی  ناشی از جنگ در افغانستان بکاهد و مردم را به وفاق و دوستی دعوت کند.