اردوی  تیم  ملی  کشتی  فرنگی  در حالی اغاز شد که ملی  پوشان المپیکی با عدم حضور در خانه کشتی، صراحتا عدم تمایل خود برای ادامه دوران قهرمانی و همکاری با ک...
اردوی  تیم  ملی  کشتی  فرنگی  در حالی اغاز شد که ملی  پوشان المپیکی با عدم حضور در خانه کشتی، صراحتا عدم تمایل خود برای ادامه دوران قهرمانی و همکاری با ک...
اردوی  تیم  ملی  کشتی  فرنگی  در حالی اغاز شد که ملی  پوشان المپیکی با عدم حضور در خانه کشتی، صراحتا عدم تمایل خود برای ادامه دوران قهرمانی و همکاری با ک...
خبرگزاری اریا- اردوی  تیم  ملی  کشتی  فرنگی  بزرگسالان برای شرکت در رقابت های بین المللی جایزه بزرگ فرانسه و جام جهانی ایران روزهای 27 دی تا 7 بهمن ماه در خا...
سرمربی تیم ‌ ‌ملی  کشتی  فرنگی  با بیان این که اجباری برای حضور فرنگی ‌کاران المپیکی در اردوی  تیم  ملی  نیست، گفت: به هیچ وجه قصد استفاده از نفر...
اردوی  تیم  ملی  کشتی  فرنگی  بزرگسالان برای شرکت در رقابت‌های بین‌المللی جایزه بزرگ فرانسه و جام جهانی ایران روزهای 27 دی تا 7 بهمن ماه در خانه کشتی  شم...
اردوی  تیم  ملی  کشتی  فرنگی  بزرگسالان روزهای 27 دی تا 7 بهمن در خانه کشتی  شماره یک تهران برگزار می‌شود.
سرمربی تیم ‌ ‌ملی  کشتی  فرنگی  با بیان این که اجباری برای حضور فرنگی ‌کاران المپیکی در اردوی  تیم  ملی  نیست، گفت: به هیچ وجه قصد استفاده از نفر...
اردوی  تیم  ملی  کشتی  فرنگی  در حالی از امروز دوشنبه اغاز می‌شود که تکلیف فرنگی ‌کاران المپیکی برای ادامه همکاری با کادر فنی جدید روشن خواهد شد.
اردوی  تیم  ملی  کشتی  فرنگی  در حالی از امروز دوشنبه اغاز می‌شود که تکلیف فرنگی ‌کاران المپیکی برای ادامه همکاری با کادر فنی جدید روشن خواهد شد.