استیضاح، سوال از وزرا یا تحقیق و تفحص، این‌ها ابزارهای نظارتی نمایندگان مجلس  شورای اسلامی‌اند؛ ابزارهایی که گویا دیگر به کار نمی‌ایند و با لابی دولتی یا حتی دخالت‌های هیات ...
یک عضو هیات رییسه مجلس  شورای اسلامی از احتمال  برگزاری  جلسه  علنی  روز یکشنبه مجلس  برای اتمام بررسی برنامه ششم خبر داد.
تلاش رییس مجلس  برای پایان یافتن لایحه برنامه ششم در جلسه  امروز مجلس  و پرهیز از حاشیه روی نمایندگان نکته‌ای بود که موجب حاشیه هایی هم در صحن شد و موسوی لارگانی خطا...
من که تهران هستم من صبح مجلس  نباشد به اتاقم در مجلس  می‌ایم، من میگیوم 5 هفته پشت هم کار کردیم، میگویم تعطیل کنیم که به مردم سر بزنید،اگر نمی خواهید خب شنبه تا 5 شنبه ه...
طولانی شدن بررسی جزییات لایحه برنامه ششم در صحن علنی  مجلس  موجب شد تا رییس مجلس  احتمال  برگزاری  جلسه  علنی  مجلس  در روز جمعه را مطرح کند. 13:...
رییس مجلس  خطاب به نمایندگانی که در جریان بررسی برنامه ششم خواستار بیان پیشنهادات الحاقی بودند، با بیان اینکه اگر امروز (پنج‌شنبه) رسیدگی به برنامه ششم به پایان نرسد، مجبوری...
طولانی شدن بررسی جزییات لایحه برنامه ششم موجب شد تا رییس مجلس  احتمال  برگزاری  جلسه  علنی  مجلس  در روز جمعه را مطرح کند....
تلاش رییس مجلس  برای پایان یافتن لایحه برنامه ششم در جلسه  امروز مجلس  و پرهیز از حاشیه روی نمایندگان نکته‌ای بود که موجب حاشیه هایی هم در صحن شد و موسوی لارگانی خطا...
طولانی شدن بررسی جزییات لایحه برنامه ششم در صحن علنی  مجلس  موجب شد تا رییس مجلس  احتمال  برگزاری  جلسه  علنی  مجلس  در روز جمعه را مطرح کند.