مسابقات  شنا بزرگسالان (جام شهدای غواص) ویژه اقایان در رده های سنی بالای 25 سال (متولدین 1370 به پایین) از 13 تا 16 بهمن 1395به میزبانی تهران استخر ازادی برگزار خواهد شد. به...
سومین دوره اردوی تدارکاتی تیم ملی اسلالوم مردان رده سنی بزرگسالان از امروز 4 بهمن ماه به میزبانی رودخانه چالوس برگزار می شود. به گزارش روابط عمومی فدراسیون قایقرانی، تیم ملی اسل...
مدیرکل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور با حضور در دریاچه ازادی با رییس فدراسیون قایقرانی دیدار و گفتگو کرد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون قایقرانی، دکتر نصیرزاده مدیرکل تربیت بدنی د...
برچسپ ها:خرید بلیط بازی پرسپولیس و گسترش فولاد, بلیط بازی پرسپولیس و گسترش فولاد, فروش بلیط بازی پرسپولیس و گسترش فولاد, خرید بلیط بازی پرسپولیس و گسترش فولاد 4 بهمن 95, خرید بل...
مسابقات  شنا بزرگسالان (جام شهدای غواص) ویژه اقایان در رده های سنی بالای 25 سال (متولدین 1370 به پایین) از 13 تا 16 بهمن 1395به میزبانی تهران استخر ازادی برگزار خواهد شد. به...
سومین دوره اردوی تدارکاتی تیم ملی اسلالوم مردان رده سنی بزرگسالان از امروز 4 بهمن ماه به میزبانی رودخانه چالوس برگزار می شود. به گزارش روابط عمومی فدراسیون قایقرانی، تیم ملی اسل...
مدیرکل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور با حضور در دریاچه ازادی با رییس فدراسیون قایقرانی دیدار و گفتگو کرد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون قایقرانی، دکتر نصیرزاده مدیرکل تربیت بدنی د...
مسابقات  شنا بزرگسالان (جام شهدای غواص) ویژه اقایان در رده های سنی بالای 25 سال (متولدین 1370 به پایین) از 13 تا 16 بهمن 1395به میزبانی تهران استخر ازادی برگزار خواهد شد. به...
سومین دوره اردوی تدارکاتی تیم ملی اسلالوم مردان رده سنی بزرگسالان از امروز 4 بهمن ماه به میزبانی رودخانه چالوس برگزار می شود. به گزارش روابط عمومی فدراسیون قایقرانی، تیم ملی اسل...
مدیرکل تربیت بدنی دانشگاه پیام نور با حضور در دریاچه ازادی با رییس فدراسیون قایقرانی دیدار و گفتگو کرد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون قایقرانی، دکتر نصیرزاده مدیرکل تربیت بدنی د...